Replicación e transferencia de resultados de LIFE Fluvial na Lagoa do Rei (Rábade, Lugo)

O IBADER da Universidade de Santiago de Compostela, na súa condición de beneficiario asociado de LIFE FLUVIAL, e coordinador das accións de conservación do proxecto en Galicia, formulou unha xornada de transferencia de resultados do proxecto na A Lagoa do Rei (Rábade, Lugo), localidade onde se executou a acción concreta de conservación C7, dentro da ZEC Parga-Ladra-Támoga (ES1120003). Para iso, contouse coa presenza de membros do Servizo de Patrimonio Natural de Lugo (Xunta de Galicia), como entidade xestora da ZEC, e coa dirección do Centro de Ensino Santo Anxo, como entidade que realiza a xestión e o mantemento dos predios onde se sitúa a lagoa.

A xornada serviu para difundir, de primeira man, os resultados alcanzados e as leccións aprendidas polo proxecto LIFE FLUVIAL nesta localidade. Deste modo, realizouse un repaso a esta singular actuación, que permitiu unha mellora do estado de conservación en 2 hectáreas dos ecosistemas naturais na Lagoa do Rei: eliminación de especies exóticas e invasoras (incluíndo, entre outras, a eliminación de máis de 250 individuos de chopo americano, Populus x canadensis, de grandes dimensións), corrección topográfica do bordo lacunar para favorecer ecotóns máis amplos entre medios acuáticos e terrestres, restauración do bosque húmido mediante a plantación das súas especies autóctonas características.

A visita tamén permitiu avaliar as medidas de adecuación do uso público no ámbito da Lagoa do Rei: reparación e mellora da accesibilidade dos equipamentos divulgativos, reforzo do illamento e protección da lagoa fronte aos visitantes, instalación dun dispositivo disuasorio para vehículos que soamente permite o acceso peonil ao observatorio.

A xornada puxo de manifesto a idoneidade das medidas de conservación executadas, a mellora da naturalidade da lagoa e o seu ámbito inmediato, e a xeración de condicións ideais para a recuperación do estado de conservación dos hábitats naturais de interese comunitario. Tamén resultou de grande interese para o Servizo de Patrimonio Natural de Lugo e o Centro de Ensino Santo Anxo, como entidades que xestionan a ZEC e os terreos onde se sitúa a lagoa, que recibiron con gran satisfacción as medidas de mellora do uso público, as cales xerarán unha importante sinerxía coa restauración executada, así como coas actividades de seguimento, educación ambiental e mantemento que levan a cabo ambas as dúas entidades nesta localidade.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies