Áreas de acción

As 8 accións de conservación do proxecto, dirixidas á restauración do hábitat prioritario 91E0* Bosques aluviais con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Saficion albae), e en menor medida á do hábitat de interese comunitario 9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica, desenvólvense en 9 espazos da rede Natura 2000:

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies