LIFE FLUVIAL retoma a recuperación do corredor fluvioestuarino na Ría de Betanzos (Bergondo, A Coruña)

O proxecto LIFE FLUVIAL retomou, por parte de TRAGSA (beneficiario asociado do proxecto), a actividade da acción C4 na marxe esquerda da Ría de Betanzos, dentro de terreos do municipio de Bergondo, coa finalidade de completar os traballos para a restauración dos hábitats no enclave situado na ZEC Betanzos-Mandeo (ES1110007). Ao finalizar o ano 2020 finalizara practicamente finalizárase a eliminación de flora invasora nos devanditos enclaves, complementada pola retirada das instalacións deportivas e materiais alleos á ZEC, e o comezo dos traballos de restauración do bosque aluvial.

Tras o parón invernal, os traballos de LIFE FLUVIAL nesta acción C4 retomaron neste ano 2021 o control dalgúns rebrotes de invasoras, e completouse a restauración do bosque aluvial, mediante o estaquillado e plantación de Salix atrocinerea, así como o repoboación da cuberta vexetal con Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Quercus robur e Betula celtiberica, todas elas especies autóctonos e obtidas a partir de material xenético de orixe local e compatible, evitando contaminación xenética. Os resultados preliminares da plantación realizada a finais de 2020 foron excelentes, con practicamente un éxito total no arraigamento da planta establecida, o cal permite confiar en que os traballos executados neste 2021 tamén serán óptimos.

Por outra banda, comezáronse as tarefas de correccións topográficas para a creación e mellora de ecotonos entre o corredor fluvioestuarino e o bosque aluvial, se ben os reiterados episodios chuviosos, incluíndo varias borrascas de grande impacto (Filomena, Hortense, Karim), fixeron máis lento o seu progreso, e prolongaranse ata ben entrada a primavera.

Con todas estas actuacións espérase a recuperación da naturalidade e funcionalidade como corredor de dúas áreas que con anterioridade presentaban un escaso valor de conservación e funcionaban como foco de orixe de especies invasoras ao resto da ZEC. Neste sentido, a acción revélase como de grande interese para o cumprimento dos obxectivos de LIFE FLUVIAL.

A participación e colaboración de IBADER e ADR Mariñas-Betanzos nesta acción resultou tamén un valor engadido, permitindo adecuar os resultados da acción aos obxectivos da Directiva 92/43/CEE e da Rede Natura 2000, así como compatibilizar a restauración efectuada cos condicionantes socioeconómicos da área.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies