Documentos

A - Informes técnicos


Informe dos enclaves de actuación da bacía do río Eo -
Descarga pdf en castelán

Data: Decembro 2018

Resumo:
Informe correspondente á acción preparatoria A1 no que se leva a cabo
unha descrición da bacía hidrográfica do río Eo, unha cartografía xeomorfolóxica
e unha análise das mostras do solo en cada un dos enclaves de actuación das
accións de conservación C1, C2 e C3.

Informe dos enclaves de actuación no encoro de Cecebre (A Coruña) - Descarga pdf en castelán

Data:
Decembro 2018

Resumo:
Informe correspondente á acción preparatoria A1 no que se recolle unha análise de mostras
de solo en cada un dos enclaves de actuación da acción de conservación C5.

Informe dos enclaves de actuación bacía alta río Miño - Descarga pdf en castelán

Data:
Decembro 2018

Resumo:
Informe correspondente á acción preparatoria A1 no que se recolle unha cartografía
xeomorfolóxica e unha análise de mostras de solo en cada un dos enclaves de
actuación das accións de conservación C6 e C7.

Informe do enclave de actuación no río Estorãos (Portugal) - Descarga pdf en castelán

Data: Decembro 2018

Resumo:
Informe correspondente á acción preparatoria A1 no que se recolle unha cartografía e
unha análise de mostras de solo en cada un dos enclaves de actuación da acción de
conservación C8.

Informe de identificación sobre indicadores de seguimento das accións de conservación - Descarga pdf en castelán

Data: Marzo 2019

Resumo:
Neste documento establécense os indicadores de seguimento que se usarán na acción D1 do proxecto, así como a
metodoloxía para a súa aplicación.

Protocolo para a eliminación de especies invasoras e exóticas - Descarga pdf en castelán

Data:
Decembro 2018

Resumo:
Este informe enmárcase dentro da acción preparatoria A1 e nel identificáronse e describíronse
en forma de fichas as características, a distribución e os métodos de control e manexo de todas
as especies invasoras e ou alóctonas atopadas nos enclaves de actuación do proxecto.

Informe relativo á análise da vexetación. Bacía do río Eo. Descarga pdf en castelán

Data:
Decembro 2018

Resumo:
Este informe correspondente á acción preparatoria A1 inclúe unha caracterización da cuberta
vexetal que se amosa en forma de fichas nas que se recollen, entre outros aspectos, unha
cartografía e inventarios de vexetación para todos os enclaves de actuación das accións de
conservación C1, C2 e C3.

Informe relativo á análise da vexetación. ZEC Betanzos-Mandeo.
Descarga pdf en castelán

Data: Decembro 2018

Resumo:
Este informe correspondente á acción preparatoria A1 inclúe unha caracterización da cuberta vexetal
da acción de conservación C4.

Informe relativo á análise da vexetación. ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre.
Descarga pdf en castelán

Data:
Marzo 2019

Resumo:
Este informe correspondente á acción preparatoria A1 inclúe unha caracterización da cuberta vexetal da acción de
conservación C5.

Informe relativo á análise da vexetación. ZEC Parda-Ladra-Támoga.
Descarga pdf en castelán

Data:
Decembro 2018

Resumo:
Este informe correspondente á acción preparatoria A1 inclúe unha caracterización da cuberta vexetal das
accións de conservación C6-C7.

Informe relativo á análise da vexetación. LIC río Lima.
Descarga pdf en castelán

Data: Febreiro 2020

Resumo:
Este informe correspondente á acción preparatoria A1 inclúe unha caracterización da
cuberta vexetal da acción de conservación C8.

Actualización do hábitat 91E0 * na Rede Natura en Portugal continental.
Descarga pdf en portugués

Data: Febreiro 2019

Resumo:
Este informe correspondente á acción preparatoria A1 inclúe unha caracterización do hábitat 91E0* nos enclaves
de acción de LIFE Fluvial en Portugal

Proxecto técnico para a mellora e restauración de hábitats naturais no corredor fluvioestuarino da
ría de Ribadeo / ría do Eo (ZEC RIO EO-GALICIA ES1120002, ZEPA RIBADEO ES0000085,
ZEC / ZEPA RÍA DEL EO ES1200016)
Descarga pdf
Data
: Novembro 2018 Resumo: Este documento inclúe a planificación técnica da acción de conservación C1.
Desenvolvemento das propostas de acción - C1.
Descarga pdf en castelán

Data: Abril 2019

Resumo:
Este informe complementa o proxecto técnico e inclúe os detalles específicos
da acción proporcionando información e cartografía detallada das accións C1..

Proxecto técnico para a mellora e restauración do corredor fluvial na bacía media do río Eo

(ZEC RIO EO-GALICIA ES1120002, ZEC RIO EO-ASTURIAS ES1200023). Descarga pdf en castelán Data: Outubro 2018 Resumo: Este documento inclúe a planificación técnica da acción de conservación de C2.

Desenvolvemento das propostas de actuación - C2. Descarga pdf en castelán

Data: Abril 2019

Resumo:
Este informe complementa o proxecto técnico e inclúe os detalles específicos da
actuación proporcionando información e cartografía detallada das accións C2.
Memoria técnica complementaria.
Actuacións na área recreativa de Fondón (Vilaboa – A Pontenova) – C2 Descarga pdf en castelán

Data: Novembro 2019

Resumo:
Este informe complementa o proxecto técnico e inclúe os detalles concretos da actuación.

Proxecto técnico para a mellora do estado de conservación das

lagoas de Arnao-Villadún (ZEC / ZEPA RÍA DO EO ES1200016). Descarga pdf en castelán

Data: Decembro 2018

Resumo:
Este documento inclúe a planificación técnica da acción de conservación C3.

Desenvolvemento das propostas de actuación - C3.
Descarga pdf en castelán

Data: Abril 2019

Resumo:
Este informe complementa o proxecto técnico e inclúe os detalles específicos da
acción aportando información e cartografía detallada das accións C3.

Proxecto técnico para a mellora do estado de conservación do corredor fluvioestuarino 
da ría de Betanzos.
Descarga pdf en castelán

Data: Maio 2018

Resumo:
Este documento inclúe a planificación técnica da acción de conservación C4.

Proxecto técnico para a xestión sostible de bosques higrófilos na ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre. Descarga pdf en castelán

Data: Marzo 2019

Resumo:
Este documento inclúe a planificación técnica da acción de conservación C5.

Proxecto técnico para a mellora de corredores fluviais na ZEC Parga-Ladra-Támoga. Descarga pdf en castelán

Data:
Maio 2018

Resumo:
Este documento inclúe a planificación técnica da acción de conservación do C6.

Proxecto técnico para a xestión sostible de zonas húmidas interiores na bacía do río Miño. Descarga pdf en castelán

Data: Maio 2018

Resumo:
Este documento inclúe a planificación técnica da acción de conservación C7.

Plan de continxencia. Descarga pdf en castelán

Data: Febreiro 2019

Resumo:
Este documento inclúe o plan de continxencia do proxecto LIFE Fluvial

C - Accións de conservación


Informe das actuacións executadas nos enclaves da acción C3. Descarga pdf en castelán

Data: Decembro 2019

Resumo:
Informe correspondente ás accións de restauración nas lagoas de Arnao e Villadún (Castropol)

Informes das actuacións executadas nos enclaves da acción C7. Descargas:
2018 2019

Data:
Decembro 2018 e decembro 2019

Resumo:
Informes correspondentes ás accións de restauración executadas na Bacía alta do río Miño (Lugo)

D - Seguimento de indicadores de impacto do proxecto


Revisión e cumprimentación dos indicadores de progreso do proxecto (2019).
Descarga pdf en castelán

Dataa: Decembro 2019

Resumo:
Informe para a avaliación de resultados do proxecto

E - Divulgación e comunicación

Libro de estilo. Descarga pdf en castelán
Manual de identidade corporativa. Descarga pdf en castelán
Exposición itineranteFolleto / Carpeta. Descarga pdf
Libro Infantil Os Bolechas. Descarga: Español Portugues Gallego 
Artigos de promoción

Está prevista a realización de paneis, carteis, fitos e dous observatorios para aves.
Xornada de presentación do proxecto LIFE Fluvial en Mieres (Asturias) - 25/07/2017. Informe
Xornada de presentación do Proxecto LIFE Fluvial en Ribadeo (Galicia) - 24/10/2017. Informe
Día de presentación do Proxecto LIFE Fluvial en Ponte de Lima (Portugal) - 02/02/2018. Informe
Xornada de presentación do proxecto LIFE Fluvial en Vegadeo (Asturias) - 19/02/2018. Informe
Xornada de presentación do Proxecto LIFE Fluvial en Coirós (A Coruña) - 22/03/2018. Informe
Open science Cambre 2019 - Cambre (A Coruña, España), 21-22/09/2019. Informe
A Universidade de Oviedo en Europa. Casos de éxito na investigación - Oviedo (Asturias, España), 28/06/2019. Noticia
Restaura Ríos, III Congreso ibérico Restauración Fluvial - Murcia (España), 12-14/06/2019. Libro de resumos
Feira de mostras de Vegadeo - Vegadeo (Asturias, España), 06-09/06/2019. Tríptico
VI Xornadas da Conservación da Biodiversidade - Salamanca (España), 01-03/03/2019. Cartel
Evento de peche do Proxecto de Capacitación Nacional de Formación - Lisboa (Portugal), 06-07/12/2018. Evento
XVIII Semana da ciencia e a tecnoloxía da Universidade de Oviedo - Oviedo (Asturias, España), 05-16/11/2019. Programa
Xestión e manexo de humidais costeiros no marco de proxectos LIFE - Arnuero (Cantabria, España), 25-26/10/2018. Informe
Open Science Cambre 2018 - Cambre (A Coruña, España), 15-16/09/2018. Tríptico
The 11th European SER Conference, Restoration in the Era of Climate Change - Reykjavick (Islandia), 09-13/09/2018. Libro de resumos, Póster
II Simposio Ibérico de Odonatoloxía - Lugo (España), 29-30/06 y 01/07/2018. Libro de resúmenes, Póster
VIII Congreso da rede mundial de reservas de Biosfera - Menorca (España), 22-26/05/2018.  Portada comunicación
LIFE Águeda - Presentación do proxecto - Águeda (Portugal), 18/05/2018. Cartel
Xornada, A Xestión e control das especies exóticas invasoras - Culleredo (A Coruña, España), 13/04/2018. Cartel
Xornada de reservas de Biosfera - Ribadeo (Lugo, España), 23/03/2018. Cartel
Día Rede Natura 2000 - 2018. Cartel
Día Rede Natura 2000 - 2019. Cartel
Taller escolar no C.P. Jovellanos de Vegadeo (Asturias). Decembro de 2019. Informe.
Talleres escolares na escola rural asociada Ría del Eo (Vegadeo, Asturias). Maio-xuño de 2019. Informe.
Talleres escolares no concello da Coruña (Galicia). Marzo-Maio de 2019. Informe.
Talleres escolares no concello de Cambre (A Coruña, Galicia). Marzo de 2019. Informe.
Talleres escolares no concello de Abegondo (A Coruña, Galicia). Febreiro de 2019. Informe.
Talleres escolares no concello de Sada (A Coruña, Galicia). Xaneiro-abril de 2019. Informe.
Xornada de voluntariado na ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre (A Coruña) – 29/02/2020 - Informe
Xornada de voluntariado ambiental en Guitiriz (Lugo) - 29/07/2019 - Noticia
Xornada de voluntariado no Corredor fluvial do Río Eo - Área recreativa de A Retorta (Ribeira de Piquin) 20/07/2019 -  Informe
Descarga Boletín de Actividades do proxecto LIFE FLuvial 2018: Castelán, Galego, Portugués, Inglés

Descarga Boletín de Actividades do proxecto LIFE FLuvial 2019:
Castelán, Galego, Portugués, Inglés

Descarga Boletín de Actividades do proxecto LIFE FLuvial 2020: Castelán, Galego, Portugués, Inglés
Enlace á páxina de Actualidade
Este entregable está previsto para xuño do 2021
Realizaranse talleres locais destinados a presentar o proxecto a grupos interesados locais e rexionais.
Elaborarase un manual de boas prácticas na xestión de corredores fluviais.
Realizaranse unhas xornadas de formación e capacitación técnica dirixidas a persdoal técnico das administracións públicas así como doutros organismos e entidades interesadas.
Na fase final do proxecto realizarase o seminario final de difusión, de carácter europeo.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies