Áreas de acción

Áreas de acción

As 8 accións de conservación do proxecto, dirixidas á restauración do hábitat prioritario 91E0* Bosques aluviais con Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion incanae, Saficion albae), e en menor medida á do hábitat de interese comunitario 9230 Carballeiras galaico-portuguesas con Quercus robur e Quercus pyrenaica, desenvólvense en 9 espazos da Rede Natura 2000:

  • ZEC Encoro de Abegondo-Cecebre ES1110004
  • ZEC Betanzos-Mandeo ES1110007
  • ZEC Parga -Ladra-Támoga ES1120003
  • ZEC Río Eo (Galicia) ES1120002
  • ZEC Río Eo (Asturias) ES1200023
  • ZEC Ría del Eo ES1200016
  • ZEPA Ribadeo ES0000085
  • ZEPA Ría del Eo ES1200016
  • LIC Rio Lima PTCON0020

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies